Historie ve světě

Historie Powerchair hockey ve světě

Na počátku sedmdesátých let minulého století se na několika školách v Nizozemsku začala aplikovat tělesná výchova pro osoby s tělesným postižením. Samotný název vznikl velmi jednoduše. Hra se velmi podobá pozemnímu hokeji. Slova electric wheelchair pak prozrazují, že se hráči pohybují prostřednictvím elektrického vozíku. (V průběhu roku 2014 byla schválena změna názvu celého sportu na Powerchair hockey. Záměrem tohoto kroku je přiblížení tohoto sportu na zařazení do programu Paralympijských her.) Protože se tento nový sport začal velmi rychle rozšiřovat díky velkému zájmu hráčů, byly z iniciativy několika učitelů sportu uspořádány dva pilotní turnaje ve východním Nizozemsku (14. 12. 1978 v Enschede, 19. 12. 1979 v Nijmegenu). Tyto turnaje měly za cíl stanovit pravidla hry tohoto sportu a zvážit možnosti hry pro tento sport. To vše velmi pomohlo vývoji E-hokeje: nejdříve byl sestaven první herní řád a později byla v roce 1981 odstartována první soutěž v severovýchodním Nizozemsku.

První mezinárodní turnaj na klubové úrovni byl uspořádán německým týmem Munich Animals v roce 1987. Byla započata tradice turnaje, která trvá dodnes. V roce 1988 navázal na první klubový turnaj  Ladenburg (Germany). Následoval turnaj v nizozemském Arnhemu pořádaného týmem  Stick Drivers (1989). Této akce se zúčastnili také týmy Německa, Dánska a Nizozemska. V roce 1990 byly uspořádány Světové hry pro tělesně postižené v Assenu (Nizozemsko). Tato událost dala EWH možnost ukázat se na mezinárodní scéně.  Přes velká očekávání, ale tato akce nepřinesla výrazný průlom v rozšíření národních týmů v dalších zemích. Pravým opakem však byla klubová úroveň, kde se kontakty mezi týmy provázaly mnohem rychleji. Počet turnajů na klubové úrovni se tak rychle rozrůstal: Brisbane (Austrálie) 1991, Horsens (Dánsko) 1992, Erlangen (Německo) 1993, Mnichov (Německo) 1987 – 2001, Ladenburg (Německo), 1988,1990,1993, 1999, Tilburg (Nizozemsko) 1992, Neubrandenburg (Německo), 1993,1994,1995, a Gallen (Švýcarsko) 1994. V roce 1991 sehrál holandský národní tým mezinárodní zápas s národním týmem Německa. (2000). V roce 1998 byl turnaj EWH uskutčněn poprvé v Itálii (Miláno). To dokládá neustále se zvyšující se počet mezinárodních akcí.

V roce 1998 byl dán impuls k realizaci mezinárodní sportovní EWH soutěži. První světové Hry pro EWH se konaly v Nizozemí (Utrecht), pod hlavičkou nizozemské organizace Organisation of Adapted Sports. Zúčastnilo se deset národních týmů. Došlo zde také ale k podepsání několika smluv v souvislosti s dalším mezinárodním vývojem. Zároveň padl podnět k vytvoření návrhu pravidel mezinárodního EWH. Konečně velký mezinárodní turnaj PowerHockey se konal v Minneapolis (USA) v srpnu 2001 (11 týmů z 6 zemí).  Současně Finsko a Německo uvedli, že by byli ochotni uspořádat druhé světové hry pro národní týmy, ale vzhledem k organizačním překážkám k této mezinárodní akci nedošlo až do roku 2004.

V roce 2000 byl založen nizozemský mezinárodní výbor EWH (DCIEWH). V roce 2001 DCIEWH vypracoval podnikatelský plán, který tvořil základ pro setkání pěti zemí v dubnu 2002:  Na tomto setkání byl založen ICEWH (Mezinárodní výbor EWH).

Od dubna 2002 do prosince 2005 ICEWH zorganizoval šest setkání v pěti různých zemích. Celkový počet zúčastněných států se zvýšil z pěti na deset (Finsko, Itálie, Nizozemsko, Česká republika, Belgie, Německo, Dánsko, Švýcarsko, Španělsko a Austrálie).

V období 2002-2005 se konaly celkem čtyři turnaje pod hlavičkou Mezinárodního výboru EWH. (Nizozemsko 2002, Belgie 2003, Mistrovství světa 2004 ve Finsku, Mistrovství Evropy v Itálii v roce 2005. Kromě akcí pořádaných v rámci odpovědnosti ICEWH se konalo velké množství mezinárodních turnajů pro klubové týmy. PowerHockey pohár v roce 2004 v Minneapolis (USA), Curych (Švýcarsko) uspořádalo dva turnaje (2002, 2004) a samozřejmě několik turnajových klání uspořádalo také Německo.

Původním záměrem bylo postupné vytvoření ICEWH jako oficiální právnické osoby (IFEWH) v roce 2005. Hlavní myšlenkou bylo založení vlastní federace, což by znamenalo především větší prezentaci celého sportu. V roce 2004 však bylo jasné, že ICEWH nemá k dosažení plné samostatnosti dostatek prostředků pro vytvoření a následné řízení celé federace. Byl proto kladen větší důraz na vývoj ICEWH a EWH. Jediným logickým krokem byla proto integrace EWH v rámci již existující infrastruktury. Po schválení plánu integrace na společném shromáždění v červnu 2004, ICEWH kontaktoval Mezinárodní federaci vozíčkářů a osob po amputaci (IWAS). Již v říjnu téhož roku došlo ke společným jednáním, kde bylo podepsáno několik dohod o spolupráci. V následujících měsících proběhla příprava struktur IWAS na přijetí ICEWH tak, aby v červnu 2005 mohly podepsat smlouvu. Smlouva definitivně vešla v platnost schválením Valného shromáždění  IWAS v září 2005. Od tohoto okamžiku ICEWH funguje jako sportovní výbor IWAS. Pro Mezinárodní výbor EWH to znamená možnost získávat odbornou podporu ve všech oblastech.  Dlouhodobým cílem je vytvořit IFEWH, ale žádné kroky k její realizaci dosud učiněny nebyly. V současné době je ve světovém žebříčku vedeno 11 zemí. Současně se každý rok koná několik mezinárodních turnajů na klubové úrovni v různých zemích Evropy. Na mezinárodních akcích reprezentačních výběrů typu MS a ME jsou neúspěšnější týmy Holandska, Německa a Belgie. V letošním roce se Mistroství světa konalo v německém Mnichově.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>