Festival sportu očima Jana Thenota

Už téměř pravidlem se stala účast Indians Plzeň na festivalu sportu, který má svůj termín pevně ukotven ve druhé půli měsíce června. Minulé dva roky jsme ve středu brzy ráno přijížděli k OC Plaza Plzeň, letos aby byla trochu změna, konal se tento svátek sportovních aktivit ve čtvrtek 21. 6. 2018.

Na více než 40 stanovištích byl od 9h do 18h dán dětem i dalším zájemců prostor pro vyzkoušení různých sportovních aktivit a nejinak tomu bylo i u nás. Za krásného slunného počasí měli děti příležitost ve zmenšeném hřišti ovládat naše elektrické vozíky při jízdě nejen kolem mantinelů, ti zdatnější i při slalomu mezi kužely. Nejzdatnější i s hokejkou v ruce zakoušeli, jak chutná náš milovaný sport kompletně a co všechno to obnáší.

Moc děkujeme našim drahým kamarádům asistentům, že s námi celý ten perný den vydrželi a i přes nápor dětí, počasí a hlučné hudby neúnavně byli nám i všem návštěvníkům k dispozici, ještě jednou Járo, Zdendo a Pepo veliké děkuji. Díky patří i Lukýnovi a Danovi, kteří  osobně provětrávali své vozíky na hřišti a spolu se mnou názorně předváděli, jak florbal na elektrických vozících ve zmenšeném provedení vypadá. Tak zase příští rok na viděnou.

Za SK Indians,
Jan Thenot